Menu Close

Tag: World of Warcraft

ตัวละคร Warcraft 3 อาจเปิดตัว WoW ในอนาคตอันใกล้

World of Warcraft

ดูเหมือนว่าตัวละครเก่าของ Warcraft 3 จะได้รับการแนะนำใน Azeroth ในแพตช์ล่าสุดของ World of Warcraft: Dragonflight การอัปเดตเนื้อหา 10.0.7 World of Warcraft: Dragonflight 10.0.7 ที่รอคอยมาอย่างยาวนานจะมาถึงในวันที่ 21 มีนาคม และจะนำเสนอคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากมาย นอกจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลคลาสตามปกติและการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้เล่นคาดหวังแล้ว แพตช์ 10.0.7 จะนำคลาส…